*Handelsbetingelser

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. ANVENDELSESOMRÅDE FOR BETINGELSERNE

1.1.

Disse betingelser regulerer ethvert forhold mellem dig og InstaNinja (i det følgende også “Vi” eller “Os”. Websiden og netbutikken “InstaNinja.dk” udbydes af enkeltmands selvskabet v. Rolf Nordal.

 

1.2. Firma Oplysninger

Enkeltmands selvskab Instaninja v. Rolf Nordal

Finlandsgade 9, 3. sal

2300 København S, Amager

Tlf: +45 28 56 00 35

CVR: 35 55 28 47

E-mail: velkommen@instaninja.dk

 

2. KØB HOS OS

2.1. 

Køb kan ske via hjemmesiden eller via faktura.

2.2. 

De forskellige services på hjemmesiden har udelukkende karakter af en opfordring til at gøre tilbud. Der indgås ikke bindende købsaftale mellem dig og os, førend vi har accepteret din ordre ved en udtrykkelig ordrebekræftelse.

2.3. 

Når du afgiver din ordre vil du modtage en bekræftelse for dette via din e-mail. Bindende købsaftale indgås ikke før du har modtaget ordrebekræftelse fra os jf. pkt.2.2.

2.4. 

Du bør printe og gemme disse betingelser.

 

3. ABONNEMENTSKØB

3.1. 

Vores services løber på abonnementbasis.

3.2. 

Du kan opsige dit abonnement på køb af vore produkter når som helst. Der gælder ikke et særligt opsigelsesvarsel. Dog løber abonnementet, indtil det opsiges af dig.

 

4. PRISER OG BETALING

4.1. 

Alle priser på hjemmesiden udregnes i danske kroner (DKK). Hvis du skulle vælge, at få forevist priser i en anden valuta, skal du være opmærksom på, at evt. prisforskelle som skyldes kurssving eller lignende, afholdes af dig.

4.2. 

Priserne inkluderer dansk moms på 25 %.

4.3. 

Du skal være opmærksom på, at visse forsendelsesformer kræver betaling af et ekstra gebyr. Dette gebyr indgår i den samlede pris, som du skal godkende ved din ordreafgivelse.

4.4.

Betaling kan ske ved brug af de til enhver tid på hjemmesiden angivne betalingsmidler.

4.5. 

Betalingen vil blive trukket på dit betalingsmiddel når din ordre godkendes fra os.

 

5. FORTRYDELSESRET OG TILFREDSHEDSGARANTI

5.1. 

Hvis du skulle fortryde dit køb hos InstaNinja kan du annullere samarbejdet når som helst.

Ved annullering af produktet “Instagram promotion” stoppes Instagram servicen ved månedensudgang, og det indbetalte betales ikke tilbage medmindre det er inden for de første 14 dage af samarbejdet hvorfor pengene vil tilbage betales.

Annulering kan kun kun gøres ved at skrive en mail til rolf@instaninja.dk

 

5.2. 

Du kan når som helst stoppe samarbejdet med InstaNinja men servicen kører den pågældende måned ud.

 

5.3

Tilfredsheds garanti går ud på at kunden kan forlange sine penge tilbage hvis InstaNinja i produktet “Instagram Promotion” ikke har formået at fremskaffe minimum 150 nye følgere til kundens Instagram konto inden for 60 dage.

 

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1. 

Alle immaterielle rettigheder til Instaninja´s produkter og hjemmesider, tilhører enkeltmandsvirksomheden InstaNinja. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, erhvervshemmeligheder, varemærker, patenter, logoer, kendetegn, tekst, billeder, videoer, designmateriale eller andre former for materiale i forbindelse med produkter og hjemmeside.

6.2. 

Du må ikke anvende sådant materiale på nogen måde som er i strid med enkeltmands virksomheden InstaNinja´s rettigheder, foruden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra os.

 

7. NYHEDSBREVE

7.1. 

Alle immaterielle rettigheder til enkeltmandsvirksomheden InstaNinja´s produkter og hjemmesider, tilhører enkeltmandsvirksomheden InstaNinja. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, erhvervshemmeligheder, varemærker, patenter, logoer, kendetegn, tekst, billeder, videoer, designmateriale eller andre former for materiale i forbindelse med produkter og hjemmeside.

7.2.

Du må ikke anvende sådant materiale på nogen måde som er i strid med enkeltmands virksomheden InstaNinja´s rettigheder, foruden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra os.

 

8. PERSONDATA

8.1.POLITIK OG SAMTYKKE

Ved at benytte denne hjemmeside, www.instaNinja.dk med undersider, samt denne hjemmesides funktioner herunder købe- og brevkassefunktioner, accepterer du, og giver dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

Behandlingen af persondata er i det hele underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning om persondata.

 

8.2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES

Hvis du opretter en konto hos os eller foretager et køb via hjemmesiden, indsamler vi personoplysninger omkring dit navn, adresse og e-mailadresse. Herudover kan vi indsamle oplysninger om dit telefonnummer, køn og alder. Endvidere kan der ske registrering af øvrige oplysninger, som du vælger at lægge ind på denne webside. Dette kan eksempelvis ske, hvis du skriver indlæg på bloggen.

 

8.3. DATAANSVAR

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger er enkeltmandsfirmaet InstaNinja v Rolf Nordal jf. ovenfor under pkt. 9.2.

Dette gælder dog ikke for behandlingen af øvrige oplysninger, som du måtte vælge at lægge ind på hjemmesiden. Sådanne øvrige oplysninger omfatter for eksempel indlæg på vores blog. For sådanne oplysninger er du selv dataansvarlig.

 

8.4. FORMÅL

Formålet med vores indsamling af data er, at vi kan udføre vores virksomhed på bedste mulig vis, samt øge effektiviteten af siden, herunder også at gennemføre dine køb på korrekt vis.

Derudover kan vi anvende oplysninger til at foretage analyser og forbedring af vores ydelse, herunder udarbejde statistik til at indrette vores ydelse bedst muligt.

 

8.5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

I det omfang vi anvender databehandlere til at levere vores ydelse, er disse fuldt og helt underlagt vores instruks, og sådanne databehandlere behandler udelukkende persondata på vegne af os.

 

8.6. INDSIGT OG BERIGTIGELSE

I henhold til lov om behandling af personoplysninger, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registrering af dine personoplysninger. Du har også ret til indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Såfremt det måtte vise sig, at de oplysninger, som vi har registret om dig er urigtige eller vildledende, kan du kræve at disse berigtiges, slettes eller blokeres.

Såfremt du ønsker at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller ønsker at disse berigtiges, bedes du rette skriftlig henvendelse til InstaNinja i overensstemmelse med pkt. 1.2.

 

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1. 

Vi har stor erfaring med instagram, og vi gør naturligvis vores bedste. Imidlertid er vore service ikke en del af instagram. Når du bruger vores service acceptere du også at det udelukkende er dit eget ansvar hvis din konto eller bruger skulle blive lukket eller blokeret.

 

10. ERSTATNINGSANSVAR

10.1. 

Vi fraskriver os i videst muligt omfang ethvert ansvar for skade, herunder indirekte skade og produktansvar, samt for uhensigtsmæssig brug af vore service, rådgivning eller øvrige aktiviteter.

 

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1. 

Disse betingelser er i sin helhed reguleret af dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå mellem dig og os skal udelukkende reguleres af dansk ret, dog skal evt. danske lovvalgsregler, som måtte pege på et andet lands lovregler end Danmarks, ikke finde anvendelse.

11.2.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af disse betingelser skal behandles ved en dansk domstol.

12. VERSION

12.1. Disse betingelser er senest revideret den 7. December 2016.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]